Ярбух фюр Психоаналитик

От Оксипедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

(Из Глава ХVІ)

Берлага току подвикваше:

- Аз съм истинският вицекрал на Индия! Къде са моите верни наиби, 
махараджи, моите абреки, моите кунаки, моите слонове? /../.. 

До вицекраля се приближи един нисичък идиот и като го прегърна доверчиво през кръста, каза му няколко думи на птичи език:
- Ене, бене, раба, квинтер, финтер, жаба – произнесе отчетливо новият познат. /../ Един болен, който седеше на кревата си се изправи на тънките и жълти като черковни свещи крака и страдалчески завика: - На свобода! На свобода! В пампасите! ... Този луд беше старият учител по география, по чийто учебник младият Берлага се бе запознал навремето с вулканите, носовете, и провлаците. Географът бе се побъркал съвсем неочаквано: веднъж той погледнал картата на двете полукълба и не намерил на нея Беринговия проток. /../
„И ти Бруте, се продаде на болшевиките!” - Този човек несъмнено си въобразяваше, че е Гай Юлий Цезар. Впрочем понякога в размътената му глава отскачаше някое лостче и той крещеше объркан: „ - Аз съм Хенрих Юлий Цимерман!” и „Да живее учредителното събрание. Всички на форума! И ти, Брут се продаде на отговорните работници!”
- Махнете се! Аз съм гола! – закрещя друг. Не ме гледайте. Срам ме е. Аз съм гола жена./../
- „Тези на бърза ръка ще му удушат” – мислеше си счетоводителят.
- Аз съм вицекрал на Индия – заяви той.
- Мълчи негоднико! Отговори лениво Гай Юлий. И с прямотата на римлянин добави: - Ще те убия! Душата ти ще извадя! /../
Внезапно всичко се изяснява.
- Значи вие не сте луд? – запита Берлога Ами защо се преструвахте? Гледай го ти! Слонове иска! И после трябва да ви кажа, приятелю Берлога, че вицекрал за един добър луд е слабо, слабо, слабо. Вземете напрмер мен –тънка игра. Човек куче. Шизофревично бълнуване, усложнена маниакално-депресивна психоза и при това, забележете, Берлога помрачено душевно състояние. Мислите ли, че това ми се удаде лесно? Работих над източници. Чели ли сте книгата на професор Блейлър „Аутистичното мислене?
- Той навярно си е изписал немското списание „Яркбух фюр психоаналитик унд психопатологик” – изказа предположение друг луд.
- А не може ли да се смени бълнуването? Да стане, да речем, Емил Зола или Мохамед? Попита страхливо Берлага.
- Късно е – каза Гай Юлий. В историята на болестта вече е записано, че вие сте вицекрал, а лудият не може да сменя своите мании като чорапи. Сега вие цял живот сте бъдете в глупавото положение на крал. Ние сме тук вече цяла седмица. Знаем реда.
След един час Берлога научи с всички подробности истинските истории на болестта на своите съседи. Целият ден и по-голямата част от нощта болните с неправилно поведение играха на сантасе без двадесет и четиридесет, заплетена игра, която изисква самообладание, съобразителност, чист дух и ясна мисъл.

Извадки от Глава ХVІ на Златният Телец, Илф Петров и Евгений Петров, Народна Култура, 1986 г.


1. Абрек – войнствен кавказец. – Б.пр.
2. Кунак - .Приятел у кавказките планинци