Преглед на историята на „Традиционна музика“

Направо към навигацията Направо към търсенето

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, чрез превключвателите срещу тях и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 08:26, 29 март 2021213.240.217.115 беседа 268 байта +268 Нова страница: „Българската народна музика е ЧАЛГАТА ( Азис,Фики,Т.СТораро и др). Българските младежи пус...“