Преглед на историята на „Никита“

Направо към навигацията Направо към търсенето

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, чрез превключвателите срещу тях и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 13:08, 21 февруари 201937.112.80.79 беседа 388 байта +388 Нова страница: „Никита (от гръцки ǎĊĈĐØ) това е хора, че живота в Полша (област в Русия). Понякога се излъчв...“