Дуло

От Оксипедия
Направо към: навигация, търсене

Дуло е родът, от който произлизат ранните владетели на прабългарите. Произходът на династията и нейното име не е точно известен, съществуват множество хипотези.

Митичният прародител на рода Дуло е посочен в Именника на българските ханове като Авитохол.[1][2] По-голямата част[3] от историците свързват първите две имена от Именника – Авитохол и Ирник – с Атила и неговия син Ернак.[4][5][6][7] Кубрат, член на династията, основава Стара Велика България, на територията на днешна Украйна.[8] През втората половина на 7 век синовете му разделят прабългарите и се разпръсват из Европа:[9] Батбаян (Волга), Котраг (Хазария), Кубер (Македония), Аспарух (Долна Мизия), а също и Алцек (Италия).

Теории[редактиране]

Въпреки, че са предложeни множеството теории, значението и произходът на името Дуло и на рода остават неясни.[10] Повечето учени[11] приемат, че династията има хунски произход, като първите две имена в списъса на българските ханове са всъщност Атила и неговият трети син Ернак[12][13][14] въпреки, че не съществуват документи които да подкрепят тази връзка. Според Стивън Рънсиман, предвид на всички исторически обстоятелства и поразителната прилика на имената Ирник и Ернак, би било ненужно хиперкритично да не се проследи българската владетелска династия до самият Атила.[15] Същото мнение се изразява и от британският историк и специалист по древна българска история Дейвид Ланг според когото кан Севар е последният български владетел от линията на Атила.[16] Според друга хипотеза името Дуло е изопачена форма на името на Атила.[17] Омелян Прицак свързва името Дуло с името на управляващата хунну династия Tu-ko (EMC d'uo'klo) като предполага, че името Вихтун от именникът на българските ханове e самият хунну император Маодун.[18]

Част от изследователите приемат, че той е от тюркски произход,[19][20] като е тясно свързан с племената дулу от Западнотюркския хаганат.[21][22] Петър Голдън счита връзката Дуло-дулу за спекулативна.[23]

Епосът Джагфар Тарихи твърди, че името на рода Дуло идва от митичната река Дулосу в Централна Азия, покрай която основателите на рода живеели. Някои автори допускат, че това е река Талас, която тече в днешен Казахстан и Киргизстан и в чиято долина са намерени некрополи датиращи от края на първото хилядолетие пр.н.е., характеризиращи се с нишови гробове и брахикранни черепи, носещи следи от изкуствена деформация, подобна на тази практикувана от прабългарите.[24] От друга страна в Южен Казахстан, в района на градовете Шимкент, Тараз и Алмати – до днес сред казахите съществува рода „Дулу“ (вж. Дулати), един от основните в района.

Според някои изследвания тотемното животно на рода е вълка,[25][26] каквото е и значението на името на първия представител на рода, за чиято идентификация няма спорове – Кубрат.[27][28]

Хълм на остров Ливингстън, Антарктида, е кръстен на българската управляваща династия Дуло.[29]

Владетели от рода Дуло[редактиране]

Вижте също[редактиране]

Литература[редактиране]

Източници[редактиране]

 1. The Huns, Rome and the Birth of Europe, Hyun Jin Kim, Cambridge University Press, 2013, ISBN 1107009065, p. 59.
 2. Byzantium and Bulgaria, 775-831, Panos Sophoulis, BRILL, 2011, ISBN 9004206957, p. 71.
 3. The Tale of the Prophet Isaiah: The Destiny and Meanings of an Apocryphal Text, Ivan Biliarsky, стр. 255: "Among historians, there is almost unanimity they were Attila, the ruler of the Huns, and his son Ernach.", https://books.google.hr/books?id=mbevAAAAQBAJ&q=dulo#v=snippet&q=dulo&f=false
 4. http://www.promacedonia.org/en/sr/sr_1_1.htm
 5. Рашев, Рашо. Прабългарите през V-VII век. Трето издание. София, Орбел, 2005. ISBN 954-496-073-2. с. 30.
 6. Nomads and Their Neighbours in the Russian Steppe: Turks, Khazars and Qipchaqs, Peter B. Golden, Ashgate/Variorum, 2003, ISBN 0860788857, p. 71.
 7. Die Awaren: ein Steppenvolk im Mitteleuropa, 567-822 n. Chr. Reihe „Frühe Völker“, Walter Pohl, C.H.Beck, 2002, ISBN 3406489699, s. 437.
 8. The Other Europe in the Middle Ages: Avars, Bulgars, Khazars and Cumans, Florin Curta, Roman Kovalev, BRILL, 2008, ISBN 9004163891, p. 284.
 9. http://www.promacedonia.org/en/sr/
 10. The Early Medieval Balkans, John Van Antwerp Fine, The University of Michigan Press (2000), page 66:"According to their traditions their ruling family, known as the house of Dulo, was descended from Attila the Hun. Though the scholars have advanced many theories, the origin and meaning of the name Dulo remain obscure.", https://books.google.hr/books?id=Y0NBxG9Id58C&pg=PA66&dq=onogur&hl=en&sa=X&ved=0CB8Q6AEwATgoahUKEwistou42ZPJAhWGWiwKHUbUDxI#v=onepage&q=onogur&f=false
 11. The Tale of the Prophet Isaiah: The Destiny and Meanings of an Apocryphal Text, Ivan Biliarsky, стр. 255: "Among historians, there is almost unanimity they were Attila, the ruler of the Huns, and his son Ernach.", https://books.google.hr/books?id=mbevAAAAQBAJ&q=dulo#v=snippet&q=dulo&f=false
 12. Early Mediaeval identity of the Bulgarians, Cafer Saatchi, page 3: "The khans Avtiochol and Irnik, listed in the Nominalia of the Bulgarian khans today are identified with Attila and Ernach.", http://www.academia.edu/10894065/Early_Mediaeval_identity_of_the_Bulgarians "
 13. The World of the Huns, Otto Maenchen-Helfen, стр 415: "Ernak has often been identified with Ирникь in the Bulgarian Princes' List.", https://books.google.bg/books?id=CrUdgzSICxcC&printsec=frontcover&dq=The+World+of+the+Huns%22,+Otto+Maenchen-Helfen&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiI_LSi06LMAhUoS5oKHQn1A0sQ6AEIGzAA#v=snippet&q=bulgarian&f=false
 14. http://promacedonia.org/vz1a/vz1a_a_1.html
 15. A history of the First Bulgarian Empire, Steven Runciman, Appendix III, стр. 280: "Under these circumstances, especially considering the remarkable similarity of the names, it is surely unnecessarily hypercritical to refuse to identify Irnik with Ernach, and not to trace the Bulgar royal line from Attila.", http://www.promacedonia.org/en/sr/sr_app3.htm
 16. The Bulgarians: from pagan times to the Ottoman conquest, David Marshall Lang,стр. 49: "... and was the last of the great house of Dulo to occupy the throne, with him died out the lineage of Attila the Hun"
 17. Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Volume 11, стр. 228, https://books.google.bg/books?id=Tnxrpm8qbxUC&q=Dulo+Attila&dq=Dulo+Attila&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjF6rDq16LMAhWsO5oKHcnJA0UQ6AEIPjAH
 18. The Huns, Rome and the birth of Europe, Hyun Jin Kim, Cambridge University Press, стр. 59 : "Pritsak argues for a connection between the name Dulo and the name of the old Xiongnu ruling house Tu-ko(EMC Duo-klo"
 19. The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube Region, c.500–700, Florin Curta, Cambridge University Press, 2001, ISBN 1139428888, p. 209.
 20. The Jews of Khazaria, KevinBrook, Rowman & Littlefield, 2006, ISBN 1442203021, p. 13.
 21. The Cambridge History of Early Inner Asia, Denis Sinor, Cambridge University Press, 1990, ISBN 0521243041, p. 261.
 22. Byzantium and Bulgaria, 775-831, Panos Sophoulis, BRILL, 2011, ISBN 9004206965, p. 71.
 23. OQ AND OĞUR ~ OĞUZ*, Peter B. Golden, бележка 37, "... but a Dulo-Dulu connection, however appealing as a legitimating source for Bulğar kingship, cannot be established on the basis of our current data." http://www.enu.kz/repository/repository2014/oq-and-ogur.pdf
 24. ."Прабългарите по Северното и Западното Черноморие", ст.н.с. Д. Димитров, изд."Г.Бакалов", Варна, 1987
 25. Historia naturalis bulgarica, бр. 8, 1997, стр. 51-68, Българска академия на науките, Вълкът (Canis lupus L,) във вярванията, фолклора u бита на българина, Николай Боев.
 26. Български светци и празници: Ритуали и забрани, гадания, предсказания и магии, метеорологични прогнози, обредни вещи, храни и символи, Лилия Старева, TRUD Publishers, 2005, ISBN 9545285419, стр. 103.
 27. Съпоставително езикознание, том 6, Софийски университет „Кл. Охридски“, 1981 г. стр. 88.
 28. Българска етнография (етнология), учебник, Николай Колев, Gaberoff, 2000, стр. 63.
 29. Composite Gazetteer of Antarctica: Dulo Hill.